Pelan Strategik KRS

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK  BALAI RINGIN

Oleh: Leftenan Sidi Aji

Kekuatan (Strength – S)

S1- Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

S2-Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab.

S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.

S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.

S5- Guru penasihat mengajar , mengenali dan memahami masalah semua ahli.

S6- Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses,  perpustakaan,  dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.

S7- Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.

Kelemahan (Weakness – W)

W1- Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.

W2- Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.

W3-Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.

W4- Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.

W5- Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.

W6- Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.

W7- Selepas bulan jun tg. 3, dan 5, sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.

Peluang (Opportunities – O)

O1- Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.

O2- Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan.

O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan )

Ancaman (Threat – T)

T1- Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah.

T2- Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

T3- Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.

T4-  Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014)

BIDANG KO-KURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Isi Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Pencapaian KRS kurang memuaskan

 1. Taraf keahlian KRS   kurang daripada 150 orang

 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri.
 1. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun.
 2. Membuat demonstrasi hasil-hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.
 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.

 1. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:
 • 2010 – 125 orang
 • 2011 – 150 orang
 • 2012 – 175 orang
 • 2013 – 195 orang
 • 2014 – 200 orang
 1. 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan
 1. Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013.
 2. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam KRS No.4 semasa hari Rabu setiap minggu.
 3. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.
 1. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:
 • 2010 – 50%
 • 2011 – 60%
 • 2012 – 70%
 • 2013 – 80%
 • 2014 – 100%
Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan
 1. Semua ketua kompeni, platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 1. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah
 1. Mengadakan ujian kenaikan pangkat
 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.
 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.
 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih.
 4. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.
 5. Diadakan sekali setahun.
 6. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.
Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:

 • 2010 – 60% hadir
 • 2011 – 70% hadir
 • 2012 – 80% hadir
 • 2013 – 90% hadir
 • 2014 – 100% hadir
Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki
 1. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS
 2. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan.
 3. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.
Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:

 • 2010 – 60% pelajar terlibat
 • 2011 – 70% pelajar terlibat
 • 2012 – 80% pelajar terlibat
 • 2013 – 90% pelajar terlibat
 • 2014 – 100% pelajar terlibat

PELAN TAKTIKAL

BIDANG KO-KURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian
1 OPS. KOMPENI
 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS
Pengetua

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai KRS

2010- 2014 Keanggotaan dalam KRS
OPS. PAKAIAN SERAGAM
 1. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta KPM.
 2. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS.
Pengetua

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai KRS

2010- 2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan
OPS. TUGAS
 1. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
 2. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.
Pengetua

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Jan – Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS
OPS. KULIAH
 1. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS.
Pengetua

Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai KRS

Jan – Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS
5. OPS. PANGKAT
 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan.
Pengetua

Guru Penasihat

Pegawai KRS

Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS
6. OPS. KAWAD KAKI
 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Samarahan di dalam pertandingan kawad kaki.
 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.
Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai KRS

Jan – Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki

PELAN OPERASI

BIDANG KO-KURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI
Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS
Tempoh : Jan – Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4.
 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.
 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.
Kekangan :
 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM
Objektif :
 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta KPM.
 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.
Tempoh : Jan – Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu.
 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.
Kekangan :
 1. Pelajar pasif.
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform.)
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Nama Program : OPS. TUGAS
Objektif :
 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.
Tempoh : Jan – Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.
 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.
 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih.
Kekangan :
 1. Pelajar pasif.
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Nama Program : OPS. KULIAH
Objektif :
 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.
 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.
Tempoh : Jan – Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.
Kekangan :
 1. Pelajar pasif.
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Nama Program : OPS. PANGKAT
Objektif :
 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan.
Tempoh : Jun – Ogos
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Diadakan sekali setahun
 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.
Kekangan :
 1. Pelajar kurang berkeyakinan
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Nama Program : OPS. KAWAD KAKI
Objektif :
 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Samarahan di dalam pertandingan kawad kaki.
 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.
Tempoh : Jan – Nov
Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah
Guru Terlibat :
 1. Pengetua
 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum
 3. Guru Penasihat
Proses Kerja :
 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan.
 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.
Kekangan :
 1. Pelajar kurang berkeyakinan
 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.
Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Penilaian : Kajian Akhir Tahun
Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.
Advertisements

3 thoughts on “Pelan Strategik KRS

 1. Thank you so much for the pelan strategik. Its very useful. If there is any idea for KRS, I will surely let u know too. Thank again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s